Klachtenprocedure

Erkenningsregeling Anko
Als erkend haarwerkspecialist is Hairlounge Kelly van Dam aangesloten bij de Anko, sectie haarwerken, de branchevereniging voor haarwerkers. De eisen waaraan voldoen zijn vastgelegd in de zogenoemde erkenningsregeling Anko haarwerkspecialist. Zij dienen als middel om kwaliteit en service te waarborgen. Dat betekent dat je mag rekenen op professionaliteit, deskundigheid en kwaliteit. Meer informatie en de Algemene Voorwaarden vind je op: www.anko.nl/voorwaarden.

Wij streven ernaar om je met een goed gevoel de deur uit te sturen. Mocht je om wat voor reden dan ook niet (helemaal) tevreden zijn, neem dan contact met ons op door ons klachtenformulier in te vullen. Wij gaan dan samen op zoek naar een passende oplossing.

Als lid van de brancheorganisatie “ANKO” zijn wij dus ook aangesloten bij “De Geschillencommissie”. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en een ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

Komen we er samen niet uit dan kunnen we de hulp inroepen van “De geschillencommissie”. Het aanmelden van je klacht bij de geschillencommissie kan digitaal via de website van de geschillencommissie. Op deze site kan je in het uitsprakenregister zien welke uitspraken zijn gedaan in eenzelfde soort geschil als van jou. Meer informatie vind je op: www.degeschillencommissie.nl